1 ve 2 Günlük Raporlar İçin İş Göremezlik Girişi Yapılacak mı?

1 ve 2 Günlük Raporlar İçin İş Göremezlik Girişi Yapılacak mı?

İki güne kadar olan raporlar için işveren veya muhasebecisi iş göremezlik bilgi girişi yapacakmı ?

Bir veya İki gün rapor almış olan sigortalının istirahat süresi bitiminde çalışmadığına dair bilgi girişi yapılacak mı?

İki güne kadar raporu olan sigortalının çalışmadığına dair bilgi girişi yapılmaz ise ceza gelirmi?
Tüm bu soruların cevabı için yaptığımız araştırma neticesinde sgk'nın verdiği cevap aşağıdadır.

Hastalık halinde ilk iki gün geçici iş göremezlik geliri ödenmediğinden 2 günlük raporların SGK’ya bildirilme zorunluluğu yoktur. Ancak iş kazası durumunda iş kazası tutanağının bildirimi gerektiğinden bunların raporlarla birlikte SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

HGS