giriş

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK GİRİŞ SAYFASI

İŞ GÖREMEZLİK GİRİŞ
İşverenler tarafından iş göremezlik raporu alan işçilerin rapor süreleri bitiminden itibaren aşağıdaki linkten sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar (yani içinde bulunduğu ayı izleyen ayın 23'ünde saat 23.59'a kadar) elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.

İŞ GÖREMEZLİK GİRİŞİ

TIKLA İŞ GÖREMEZLİK GİRİŞİ YAP

VİZİTE GİRİŞ SİSTEMİ

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Geçici İş göremezlik Raporlarını internet üzerinde e-sgm uygulamaları içersinde bulunan Vizite Giriş Sistemi sayfasından kabul etmektedir.
Vizite Giriş Sistemi
Raporlu yada hastalıktan dolayı işe gelemeyen ve bu durumu rapor ile işverene bildirmiş kişiler için çalışmadığına dair bildirim yapmak ve internetten giriş yapılması amacıyla kurulmuştur.Sitemiz aracılığıyla vizite rapor girişlerini yapabilirsiniz.SGK VİZİTE GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

SGK İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Girişi


SGK İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI BİLDİRİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedir?506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ nün 11. maddesinde iş kazası ve meslek hastalığının tanımı
yapılmıştır. Sigortalının geçirdiği kazanın iş kazası sayılması, tutulduğu hastalığın meslek hastalığı olarak
kabul edilmesi ancak durumlarının bu tanıma uyması ile mümkündür.
İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süreleri
a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a bendine göre hizmet
akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan (işçilerin) sigortalıların iş kazası geçirmeleri

Webdesign by Desk02