iş kanunu 2013 yılı hali aşağıdadır

İŞ KANUNU

4857 Sayılı İş Kanunu,SGK iş kanunu tabi eski ssk lıların,işe giriş,işten çıkış,sözleşme,fesih,yıllık izin,izin,hastalık izni,rapor,geçiciiş göremezlik,gibi hususları düzenleyen iş kanunudu2.Sagk iş kanunun en son hali,gsk iş kanunun değişiklikleri işlenmiş hali yani, iş kanunu 2013 yılı hali aşağıdadır.

İŞ KANUNU

Kanun No : 4857

Kanun Kabul Tarihi : 22/05/2003

Resmi Gazete Tarihi: 10/06/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25134

BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1 - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

HGS