işveren rapor onaylama

RAPOR ONAYLAMA İŞLEMİ

DUYURU!!

E-Ödenek Sisteminden Girişi Yapılan Tüm Elektronik Raporlar
"Elektronik Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri" Menüsünden Onaylanmalıdır. İşverenler, İletişim Bilgilerini Bu Menüde Yer alan "İşveren İletişim Bilgileri" Bölümünden Bildirebilirler.

http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do SGK RAPOR ONAYLAMA


DUYURU!!

E-Ödenek Sisteminden Girişi Yapılan Tüm Elektronik Raporlar :sgk rapor onaylam,çalışmadığına dair rapor onaylama,istirahat raporu onaylama,iş göremezlik raporu onaylama,işveren rapor onaylama,sigortalı rapor onaylama işlemleri

HGS